วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

How to Disable Power Management of rtl8192cu

Fix problem wireless disconnect and go to save mode.

Create file /etc/modprobe.d/8192cu.conf

$ sudo nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf

add this line

options 8192cu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0


Restart raspberry piReference :

https://github.com/xbianonpi/xbian/issues/217

https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes/blob/master/8192cu-disable-power-management.conf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น