วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

Install font to OpenELEC

How to install new font to OpenELEC

Login with root to OpenELEC.

# mkdir -p /storage/.xbmc/media/Fonts
or
# mkdir -p /storage/.kodi/media/Fonts

Upload truetype font to this path.

Reboot OpenELEC again.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น